Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 590 вопросов и 6 445 773 ответов!

чому мені потрібна економіка ?

10-11 класс

ты555 25 янв. 2017 г., 12:26:08 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Korneychuka52
25 янв. 2017 г., 15:14:13 (6 лет назад)

пригодится в жизни

Ответить

Другие вопросы из категории

Какой из перечисленных ответов не характеризует

непосредственно цели общества
а) Полная занятость
б) Экономический рост
в) Бездефицитность госбюджета
г) Экономическая эффективность

1)Объем реализации товара X сократился c 250 до 245 штук в результате повышения цены с 300 до 303 рублей. Найти величину точечной эластичности спроса на

данный товар.

2)Эластичность спроса по доходу для автомобиля равна 5. Найти процентное изменение объема продаж автомобилей,обусловленное 2%-ным сокращением доходов потребителей.

Инвестиции в проект «Х» составили 5 млн. р., проект рассчитан на 4 года. Чистый денежный поток в месяц составляет в среднем 200 500 руб., дисконт за год

0,1% Определить: индекс прибыльности PI, определив размер прибыли на 1 рубль инвестиций

Помогите плиз, напишите ответы на задания по экономике

Заранее спасибо

Помогите разграничить следующие причинно-следственные связи на:"причина-следствие" а)бедность-невежество; б)качественный материал-качественная

продукция;

в)низкие цены-сокращение производства;

г)низкая прибыль-высокие налоги;

д)преступность-безработица;

е)дефицит товаров-высокие цены;

ж)низкий спрос-низкая потребность.

Читайте также

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО!!!

1. Альтернативна вартість вибору — це:
А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;
Б усі блага, які нам не потрібні в житті;
В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;
Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.
2. Крива виробничих можливостей ілюструє:
А альтернативну вартість;
Б проблему вибору;
В закон зростання альтернативної вартості;
Г усе, назване вище.
3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...
А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;
Б значно зміниться технологія виробництва товарів;
В в економіці збільшиться випуск продукції;
Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.
4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:
А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;
Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;
В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;
Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.
5. Повна зайнятість означає, що:
А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;
Б у країні відсутнє безробіття;
В виробничі ресурси використовуються економно;
Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.
6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:
А альтернативні витрати зменшуються;
Б альтернативні витрати зростають;
В альтернативні витрати не змінюються;
Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.
7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:
А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;
В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;
Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.
8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?
А Обмеженість;
Б різноманітність;
В безмежність;
Г корисність.

Можно по русски ответ написать Пригадайте теорію загальної і граничної корисності. Ще раз рогзагадайте парадокс А.Сміта: "Чому вона, яка є

настільки необхідною, що без неї неможливо жити, має таку низьку ціну, у той час як у алмазів, які зовсім не потрібні, така висока ціна?"

Після закінчення школи Микола вирішуе, чим займатися далі. Він мае декілька варіантів: 1. Закінчити курси водіїв за два місяця з вартістю

навчання 600 грн і влаштуватися на робрту водіем із зарплатою 400грн на місяць.

2. Йти вчитися у коледж з оплатою 1000 грн на рік і через 3 роки йти працювати менеджером із зарплатою 600 грн на місяць

3. Працювати агентом з продажу на фірмі Рудь із річною зарплатою 2400 грн .

Дайте відповідь на запитання.

1.Якщо буде альтернативна вартість вибору Миколи, якщо він обере 2-й варіант у цьому році?

2. Який варіант є економічно найвигіднішим?

а) через 3 роки

б) через 10 років

Дайте будь-ласка правильну відповідь у мене залік по єкономікі)))Вы находитесь на странице вопроса "чому мені потрібна економіка ?", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.